» آموزش

آموزش ارسال انبوه منطقه ای (کد پستی)

در این آموزش به صورت تصویری با نحوه ارسال پیام به یک محدوده خاص که با کد های پستی تفکیک میگردد آشنا میشوید.

آموزش ورود به پنل پیامک

در این آموزش به صورت تصویری با نحوه ورود به پنل مدیریتی پیامک ها آشنا میشوید.

نحوه ارسال تکی

آموزش تصویری نحوه ارسال پیام تکی

آموزش ارسال انبوه به تفکیک جنسیت و رده بندی سنی

در این آموزش به صورت تصویری با نحوه ارسال پیام به مخاطبین با امکان تعیین جنسیت و سن آشنا میشوید.