» معرفی پنل ها

بابت خط اختصاصی

میتوانید با کلیک بر روی هر آیتم توضیحات مربوط به آن را مشاهده فرمایید.

پنل رایگان

۰ریالبدون نیاز به ثبت نام
 • بدون نیاز به ثبت نام
  امکان ایجاد لیست های متعدد و ثبت هزاران شماره در هر لیست هم به صورت تکی و هم از طریق فایل اکسل
 • خط اختصاصی
  شماره ارسال اختصاصی مختص هر کاربر با قابلیت دریافت پیامک
 • ارسال توسط تیم پشتیبانی
  امکان ارسال پیام، مشاهده پیامک های دریافت شده خط ۵۰۰۰ و امکان مشاهده گزارش رسیدن پیامک های ارسالی
 • امکان ارسال در هر زمان
  امکان ارسال از خط ثابت با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶
 • ارسال به لیست سیاه
  امکان ارسال به خطوط تبلیغات مسدود شده
 • منشی
  زمانبندی ارسال پیامک های شما به اشخاص یا لیست افراد به صورت اتوماتیک (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم برنامه)
 • پاسخگو
  دریافت، تحلیل و پاسخگویی خودکار به پیامک های دریافتی (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم)
 • مناسبت هوشمند
  یادآوری و ارسال پیام تبریک ازدواج و تولد اشخاص به صورت اتوماتیک
 • استعلام
  جهت پاسخگویی و استعلام محصولات یا خدمات ارائه شده
 • سررسید
  یادآوری تاریخ سررسید قرارداد و بیمه نامه ها
 • ارسال متناظر
  امکان ارسال انبوه به تفکیک متن و شماره موبایل
 • اضافه به لیست خودکار
  امکان عضویت خودکار کاربران به دفتر تلفن
 • تعرفه ثابت
  امکان اتصال پنل به سایت و دامنه
 • بانک مناطق پستی همراه اول و ایرانسل
  ارسال منطقه ای - کشوری (آپدیت روزانه و رایگان)
 • ارسال هدفمند مشاغل و اصناف
  امکان ارسال پیامک به یک شغل خاص در شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • بانک رده بندی سن و جنسیت
  امکان انتخاب جنسیت و سن در هر شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • هر ۱۰۰۰ پیام ۱۵۰۰۰ تومان
  تعرفه هر پیامک ارسالی بسته به مقدار شارژ حساب توسط کاربر متغیر میباشد

پنل پایه

۱۵۰,۰۰۰ریالمادام العمر
 • دفتر تلفن هوشمند
  امکان ایجاد لیست های متعدد و ثبت هزاران شماره در هر لیست هم به صورت تکی و هم از طریق فایل اکسل
 • خط اختصاصی
  شماره ارسال اختصاصی مختص هر کاربر با قابلیت دریافت پیامک
 • ارسال، دریافت و دلیوری
  امکان ارسال پیام، مشاهده پیامک های دریافت شده خط ۵۰۰۰ و امکان مشاهده گزارش رسیدن پیامک های ارسالی
 • پیامک از خط ثابت
  امکان ارسال از خط ثابت با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶
 • ارسال به لیست سیاه
  امکان ارسال به خطوط تبلیغات مسدود شده
 • منشی
  زمانبندی ارسال پیامک های شما به اشخاص یا لیست افراد به صورت اتوماتیک (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم برنامه)
 • پاسخگو
  دریافت، تحلیل و پاسخگویی خودکار به پیامک های دریافتی (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم)
 • مناسبت هوشمند
  یادآوری و ارسال پیام تبریک ازدواج و تولد اشخاص به صورت اتوماتیک
 • استعلام
  جهت پاسخگویی و استعلام محصولات یا خدمات ارائه شده
 • سررسید
  یادآوری تاریخ سررسید قرارداد و بیمه نامه ها
 • ارسال متناظر
  امکان ارسال انبوه به تفکیک متن و شماره موبایل
 • اضافه به لیست خودکار
  امکان عضویت خودکار کاربران به دفتر تلفن
 • وب سرویس
  امکان اتصال پنل به سایت و دامنه
 • بانک مناطق پستی همراه اول و ایرانسل
  ارسال منطقه ای - کشوری (آپدیت روزانه و رایگان)
 • ارسال هدفمند مشاغل و اصناف
  امکان ارسال پیامک به یک شغل خاص در شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • بانک رده بندی سن و جنسیت
  امکان انتخاب جنسیت و سن در هر شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • تعرفه هر پیام (حقیقی) ۱۱.۵ - ۱۵.۵ تومان
  تعرفه هر پیامک ارسالی بسته به مقدار شارژ حساب توسط کاربر متغیر میباشد

پنل اقتصادی

۲۵۰,۰۰۰ریالمادام العمر
 • دفتر تلفن هوشمند
  امکان ایجاد لیست های متعدد و ثبت هزاران شماره در هر لیست هم به صورت تکی و هم از طریق فایل اکسل
 • خط اختصاصی
  شماره ارسال اختصاصی مختص هر کاربر با قابلیت دریافت پیامک
 • ارسال، دریافت و دلیوری
  امکان ارسال پیام، مشاهده پیامک های دریافت شده خط ۵۰۰۰ و امکان مشاهده گزارش رسیدن پیامک های ارسالی
 • پیامک از خط ثابت
  امکان ارسال از خط ثابت با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶
 • ارسال به لیست سیاه
  امکان ارسال به خطوط تبلیغات مسدود شده
 • منشی
  زمانبندی ارسال پیامک های شما به اشخاص یا لیست افراد به صورت اتوماتیک (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم برنامه)
 • پاسخگو
  دریافت، تحلیل و پاسخگویی خودکار به پیامک های دریافتی (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم)
 • مناسبت هوشمند
  یادآوری و ارسال پیام تبریک ازدواج و تولد اشخاص به صورت اتوماتیک
 • استعلام
  جهت پاسخگویی و استعلام محصولات یا خدمات ارائه شده
 • سررسید
  یادآوری تاریخ سررسید قرارداد و بیمه نامه ها
 • ارسال متناظر
  امکان ارسال انبوه به تفکیک متن و شماره موبایل
 • اضافه به لیست خودکار
  امکان عضویت خودکار کاربران به دفتر تلفن
 • وب سرویس
  امکان اتصال پنل به سایت و دامنه
 • بانک مناطق پستی همراه اول و ایرانسل
  ارسال منطقه ای - کشوری (آپدیت روزانه و رایگان)
 • ارسال هدفمند مشاغل و اصناف
  امکان ارسال پیامک به یک شغل خاص در شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • بانک رده بندی سن و جنسیت
  امکان انتخاب جنسیت و سن در هر شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • تعرفه هر پیام (حقیقی) ۱۱.۵ - ۱۵.۵ تومان
  تعرفه هر پیامک ارسالی بسته به مقدار شارژ حساب توسط کاربر متغیر میباشد

پنل تجاری

۵۰۰,۰۰۰ریالمادام العمر
 • دفتر تلفن هوشمند
  امکان ایجاد لیست های متعدد و ثبت هزاران شماره در هر لیست هم به صورت تکی و هم از طریق فایل اکسل
 • خط اختصاصی
  شماره ارسال اختصاصی مختص هر کاربر با قابلیت دریافت پیامک
 • ارسال، دریافت و دلیوری
  امکان ارسال پیام، مشاهده پیامک های دریافت شده خط ۵۰۰۰ و امکان مشاهده گزارش رسیدن پیامک های ارسالی
 • پیامک از خط ثابت
  امکان ارسال از خط ثابت با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶
 • ارسال به لیست سیاه
  امکان ارسال به خطوط تبلیغات مسدود شده
 • منشی
  زمانبندی ارسال پیامک های شما به اشخاص یا لیست افراد به صورت اتوماتیک (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم برنامه)
 • پاسخگو
  دریافت، تحلیل و پاسخگویی خودکار به پیامک های دریافتی (بدون نیاز به اینترنت پس از تنظیم)
 • مناسبت هوشمند
  یادآوری و ارسال پیام تبریک ازدواج و تولد اشخاص به صورت اتوماتیک
 • استعلام
  جهت پاسخگویی و استعلام محصولات یا خدمات ارائه شده
 • سررسید
  یادآوری تاریخ سررسید قرارداد و بیمه نامه ها
 • ارسال متناظر
  امکان ارسال انبوه به تفکیک متن و شماره موبایل
 • اضافه به لیست خودکار
  امکان عضویت خودکار کاربران به دفتر تلفن
 • وب سرویس
  امکان اتصال پنل به سایت و دامنه
 • بانک مناطق پستی همراه اول و ایرانسل
  ارسال منطقه ای - کشوری (آپدیت روزانه و رایگان)
 • ارسال هدفمند مشاغل و اصناف
  امکان ارسال پیامک به یک شغل خاص در شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)
 • بانک رده بندی سن و جنسیت
  امکان انتخاب جنسیت و سن در هر شهر خاص (آپدیت روزانه و رایگان)بانک رده بندی سن و جنسیت بانک رده بندی سن و جنسیت
 • تعرفه هر پیام (حقیقی) ۱۱.۵ - ۱۵.۵ تومان
  تعرفه هر پیامک ارسالی بسته به مقدار شارژ حساب توسط کاربر متغیر میباشد